You are here:

Oferta educativa

Gure hezkuntza eskaintza

Correo electrónico Imprimir PDF

 

Bi eta hamasei urteko eskaintza duen proiektua dugu Toki-Alai. Irungo ekialdean kokatuta bere lau eraikuntzetan Irun osoko ikasleak jasotzen ditu. Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko azken urtea (bi urteko gelak) duena eta Bigarren Ziklokoa Arbes auzoan, Lehen Hezkuntzakoa Siusen eta DBHkoa Gazteluzarren. Irungo lehenenengo D eredu publikoa izanik, hiriaren beharrei erantzun egokia eman nahi diena.

 

Ikaslea da gure hezkuntzaren xede nagusia, ikasle bakoitzari egokitzen zaio gure pedagogia, gogoan izanik haren bilakaera-maila, haren interesak, aintzat harturik norberaren erritmoa eta bultzaturik guztien ikaskuntza esanguratsua. Horretarako, nagusien munduaren IMITAZIOA ditugu abiapuntu, eta arian-arian urratzen ditugu pentsamendu MAILA GARATUAGOAK erraztuko dituzten mekanismoetarako bideak. Lan ERAGINKOR, AUTONOMO eta SORTZAILE baten bidez ikasle KRITIKOAK, ELKARBIZITZEN dakitenak eta bizitzarako KONPETENTEAK hezi nahi ditugu. Lan horretan dihardugu etengabe, irakasle nahiz familiak eta langile ez irakasleok.

 

Educación Secundaria

Correo electrónico Imprimir PDF

De 12 a 16 años nos esforzamos en desarrollar la personalidad del niño/a, sacando el máximo partido a sus capacidades. Con la ayuda de la familia y el propio centro, comenzamos a cincelar el perfil profesional del alumno.

Educación Primaria

Correo electrónico Imprimir PDF

El niño o la niña es el centro de nuestra labor educativa, adecuando nuestra pedagogía a cada alumno/a, teniendo en cuenta su nivel evolutivo, sus intereses, respetando el ritmo personal de cada uno/a e impulsando el aprendizaje significativo. Para ello, partimos de la IMITACION del mundo de los adultos, caminando progresivamente hacia mecanismos que faciliten NIVELES MAS DESARROLLADOS de pensamiento. En Primaria, nuestras aulas Lengua y Matematicas siguen organizadas en "Txokos", pero en el resto también ofrecemos el/la niño/a la posibilidad de dar una respuesta a sus necesidades por medio de un trabajo ACTIVO, AUTONOMO y CREATIVO.

 

OFRECEMOS: desarrollo

En nuestro proceso educativo, trabajamos y valoramos el desarrollo intelectual y social de nuestros / as alumnos / as, para que puedan desenvolverse con facilidad y naturalidad en el medio social y sepan resolver satisfactoriamente los conflictos que en él les surjan, reforzando cada vez más la AUTONOMIA y DESARROLLO de capacidades y la formación personal, tanto en su trabajo diario como en su relación con profesores / as y compañeros / as, la CREATIVIDAD, el DESCUBRIMIENTO y la CAPACIDAD CRITICA.

 

BOLETÍN PARA LAS FAMILIAS

Para ver o descargar el boletín dirigido a las familias, haced click en la imagen:

azala png

 

 

TUTORÍAS Y HORAS DE ATENCIÓN

Las horas de atención y tutorías las teneis disponibles en el boletín para los padres.

 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR

Composición del Consejo Escolar.

Educación Infantil

Correo electrónico Imprimir PDF

 

OFRECEMOS ...

El niño o la niña es el centro de nuestra labor educativa, adecuando nuestra pedagogía a cada alumno/a, teniendo en cuenta su nivel evolutivo, sus intereses, respetando el ritmo personal de cada uno/a e impulsando el aprendizaje significativo. Para ello, partimos del JUEGO, de la MANIPULACION y de la IMITACION del mundo de los adultos, caminando progresivamente hacia mecanismos que faciliten NIVELES MAS DESARROLLADOS de pensamiento. En Infantil, la organización de nuestras aulas en "Txokos", quiere ofrecer el/la niño/a la posibilidad de dar una respuesta a sus necesidades por medio de un trabajo ACTIVO, AUTONOMO y CREATIVO..

 

BOLETÍN PARA LAS FAMILIAS

Para ver o descargar el boletín dirigido a las familias haced click en la imagen:

azala png

 

 

TUTORÍAS Y HORAS DE ATENCIÓN

Las horas de atención y de tutorías las podeís encontrar en el boletín para los padres.

 

COMPONENTES DEL CONSEJO ESCOLAR

Composición del Consejo Escolar (CLICK aquí)

Toki Alaiko notizien harpidetza Toki Alaiko notizien harpidetza