You are here:

Hizkuntzen tratamendua

E-posta Inprimatu PDF fitxategia

D Ereduko ikastetxea den aldetik, EUSKARA da erabiltzen dugun hizkuntza.
Haur Hezkuntzatik aurrera ahalegin bereziak egiten ditugu ikasleak euskalduntzen eta, gurasoek emaniko informazioaz oinarrituta, euskara mailaren arabera biltzen ditugu:

1.- Euskaldunak; haien gurasoak, edo haietako bat, euskaraz mintzatzen dira haurrarekin.
2.- Erdaldunak; gaztelera da haien etxeko hizkuntza.

Hizkuntzaren araberako talde homogenoak antolatzen ditugu. Hona zergatik:

 • Hizkuntzaz jabetzeko eta hura garatzeko behar diren maila eta erritmo desberdinak hobeki errespetatzeko aukera ematen digute.
 • Erraztasunak ematen dizkigute euskara maila kaxkarragoaz hasten direnei behar dutena eskaintzerakoan. Horrela jokatuta, hizkuntza maila beretsua duten ikasle-taldeak lortuko ditugu geroago.
 • Haur euskaldunen euskara neurtzen eta bultzatzen laguntzen digute eta, halatan, gaztelaniaren giro-nagusitasuna saihestuko da.


Bi taldeekin programazio berberaz abiatzen gara baina, gure lana eraginkorragoa izan dadin, pedagogia-tratamendua berezia da, haur erdaldunen ikasgeletan hizkuntzaren kontestualizazio handiagoaz eta norberaren baliabide zehatzak abian jarriz.

Euskaraz ikasten dute gure ikasleek, zeren, gutxiagoturiko hizkuntza den aldetik, honela jokatuta:

 • Eskola errendimendu hobeagoa eta ikasle euskaldunen autoestimazioa bultzatzen baitira.
 • Haien hizkuntza eta ezagutzarako gaitasuna bultzatzen direlarik, ez baita ikasle erdaldunen eskola errendimendua oztopatzen.
 • Euskararen normalizazioa eta haren kulturarekiko identifikazio handiagoa bultzatzen baitira.
 • Eskola testuinguran hizkuntzaren funtzionalitatea sartzen baita.

 

Lehen Hezkuntzako 3. mailan, irizpide heterogenoen arabera biltzen ditugu ikasleak, ez soilik hizkuntza desberdintasunen arabera. Oinarrizko hizkuntza-maila eskuratzen denean, beste alderdi sozio-afektibo eta pertsona-ezaugarri batzuk hartzen ditugu kontuan.

Lehen Hezkuntzako Lehen Zikloan euskara sakontzen jarraitzen dute ikasleek, eta hizkuntza horrek dituen oinarrizko tresna-teknikak ikasten dituzte.

Bigarren Zikloaren hasieran hasten gara gaztelera lantzen, alfabetatze-saioen bidez, horixe baita gizarte mailan sendo dagoen hizkuntza eta ikasle guztiek ezagutzen duten aho-hizkuntza. Horrenbestez, DBH amaitzean gure ikasleak bi hizkuntzetan alfabetatuta egon daitezen nahi dugu.

Lehen Hezkuntzako Bigarren Zikloan, 4 urteko geletan, ingelesa hasten gara irakasten hirugarren hizkuntza gisara.

DBHko 1. ikasturtean berriro antolatzen dira taldeak eta antolamendu horri begira kontuan hartzen da ikasleak ikastetxe desberdinetatik datozela eta gogoan edukitzen da, halaber, Lehen Hezkuntza bukatu ondoko ebaluazioa. Heterogenotasun-irizpideak erabiltzen dira antolamendu-prozesu honetan.

DBH bitartean frantsesaren irakaskuntza eskaintzen da ikasleen aukerako 4. hizkuntza gisa.

Ikasketa prozesu guztian zehar, ebaluaketa sistematikoa burutzen dute tutoreek. Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako bi Zikloak amaitzen direnean, ebaluaka horiei begira sortutako Zikloen Arteko Batzordeek ikasleen hizkuntza-mailari buruzko gogoeta sakonago bat egiten dute eta, akatsak atzeman ondoren, kasu bakoitzerako konponbide egokiena aztertzen eta bilatzen dute:

 • Zikloan urtebete gehiago eman beharra.
 • Laguntza zehatzen prestakuntza.
 • Curriculum mailako egokitzapenak.
 • Hizkuntzaren tratamenduaren berrikustea Ikastetxearen Curriculum Proiektuan.
 • Beste hizkuntza eredu batzuei buruzko aholkuak.
Toki Alaiko notizien harpidetza Toki Alaiko notizien harpidetza